reede, 4. jaanuar 2008

Karistus kahele salaviinamüüjale

Paljastajaks naine, kelle mees jõi salaurgastes palga maha


Vanem naine, rätik peas, prillid ees - niisugune on proua Puusepp, kes on tulnud seitsmendasse jaoskonda, rahukohtuniku juurde pidama hävituskõnet kahele salaviinamüüjale.
Esimesena arutatakse Rosalie Heina protsessi. Proua Puusepp paljastab teda armutult, seletades, et tema on ostnud Heinalt viina korduvalt, topka-viisi ja pudelitega. Heinal muud teenistust ei olevatki peale salaviina müümise.
Rosalie Hein end süüdi ei tunnista.
"Juba maal kauplesite viinaga, saite karistada," ütleb kohtunik.
"See oli ammu," vastab Hein.
"Miks teie tema peale kaebate," pärib kohtunik Puusepalt.
"Seepärast," vastab Puusep, "et ta vedas minu mehe alati enda juurde sisse, mees jõi seal raha maha."
"Ta kaebab armukadeduse pärast," vastab Hein, "arvab, et mul on tema mehega armuvahekord."
Kohtunik mõistis Rosalie Heinale 500 krooni trahvi, maksujõuetusel kolm kuud aresti, peale selle veel üks kuu aresti ning 300 krooni patendiraha.
Teisena arutati Miina Alliku protsessi, kus paljastajaks oli jällegi sama proua Puusepp. Ta annab hävitava seletuse ka Allika kohta.
Kaebealune Allik ei kannata seda välja ja hakkab tunnistajat sõimama aborditegijaks.
"Ise istusite vangis, tulete mind süüdistama!"
"Mis eest teie vangis olite?" pärib kohtunik.
"Olin kaasteadja ühes ämmaemanda asjas," vastab Puusepp.
"Ise hiiglama joodik!" hüüab kaebealune Allik. Kaebealune segab kohtuistungit, kohtunik saadab ta uksest välja.
"Miks teie kaebate ta peale?" pärib kohtunik Puusepalt.
"Ta meelitab minu mehe enese juurde," vastab Puusepp.
"Kuidas teie mees siis nii mitme pool..." imetleb kohtunik.
"Nad hakkasid mind sõimama vanglaelanikuks, seepärast kaebasin," ütleb Puusepp.
Vahepeal kutsutakse rahunenud kaebealune ukse tagant sisse. Kohtunik kuulutab otsuse: Miina Allik tunnistatakse süüdi, teda karistatakse 800 krooniga, maksejõuetusel kahekuise arestiga, peale selle kolm kuud aresti ning kolmsada krooni patendiraha.


Päevaleht, 12. oktoobril 1934

Kommentaare ei ole: