kolmapäev, 18. august 2010

Maia Burlaka on ...

NB! Pärast seda kui sain Maia Burlaka kommentaari, olen originaalpostitust muutnud.

Esiteks. Nagu ma originaalpostituses mainin, pole tegelikult mul mingit põhjust ärrituda - ei Eesti Energia ega Maia Burlaka peale, mõõdik ju töötab minu kasuks! Tagantjärgi võin ütelda, et vihastas ehk kommunikatsioonijuhi meedias kajastatud sogaselt lühike ja eksitav põhjendus. Minule saadetud kommentaaris on jutt selge ja argumenteeritud. Miks aga meedia kasutas vaid ühte osa Eesti Energia kommunikatsioonijuhi öeldust, sellest peaks Maia Burlaka tegema ise professionaalsed järeldused paremaks meediakommunikatsiooniks tulevikus.

Teiseks. Maie Burlaka kommentaari kommentaariks pisut juriidikat. Minu arvesti taatlemistempel kannab märget aprill, 1997. Teatavasti võeti "Mõõteseadus" esmakordselt vastu 1994. aastal. Vabariigi Valitsuse määrusega määrati järgmise aasta märtsis mõõtevahendite taatluskehtivusajad. Elektromehaanilistele elektriarvestitele määrati selleks 12 aastat. Ning kuigi seadus kohustas majandusministrit kehtestama taatlemise korra ja taatluskehtivusajad, jõudis minister selleni alles 1999.a. juulis. Sellest ajast alates on induktiivarvestite taatluskehtivusaeg 16 aastat. Minu arvesti taatlemise ajal kehtis Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud 12 aastane tähtaeg. Seega lõppes minu arvesti taatlustähtaeg 2009. aasta aprillis. Järelikult minu majapidamise puhul ei kehti ükski Maia Burlaka kommentaaris toodud põhjendus arvesti mittevahetamise kohta.

Kolmandaks. Elanud oma väheloetud blogis välja tekkinud hetkeemotsiooni, leian nüüdki, et originaalpostituses hinnangute andmine Maia Burlaka tööle oli õigustatud. Samas ei taha ma kuidagi solvata Maia Burlaka isikut. Seepärast oli minu väljendusvorm originaalpostituses ehk pisut taktitu ja väheselt argumenteeritud. Vabandan, Maia Burlaka, kui valmistasin Sulle öelduga ebamugavust. Oma postituse redigeerimisega olen püüdnud vältida nn. otseütlemist.

1. september 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tegelikult ma päris täpselt ei saagi aru, miks ma ärritusin kui lugesin Eesti Energia jaeäri kommunikatsioonijuhi Maia Burlaka põhjendust selle kohta, miks osades majapidamistes on taatlemata elektriarvestid jäänud vahetamata. Nimelt väitis Maia Burlaka seda,
"et arvestid on vahetamata vaid majapidamistes, kus pole õnnestunud leida omanikuga kontakti või saavutada kokkulepet seadme väljavahetamiseks."


Maailmas on kindlasti palju olulisemaid asju, mille peale vihastada kui mingi Eesti Energia või tema palgaline kommunikaator. Tundub, et see Maia Burlaka pole vist õppinud kommunikatsiooniteooriat. Sest seda õppimatagi on selge, et leivaisa huvides hämamine ei tohi põhineda valetamisel vaid pooltõdedel. Raputanud siis antud juhul pisut tuhka Eesti Energiale pähe ning alles siis kukkunud seletama kuivõrd vastikud on nende kliendid, kes hoolitseva Eesti Energia eest ennast kusagil peidavad. Aga sellest pisikesest tõsiasjast ja mokakobinast, et Eesti Energia oma kliendi kasvõi sendise võla eest ka maa alt ülesse leiab, sellest oleks austatud kommunikatsioonijuht mõne muu hädavalega üle libisenud.


Igal juhul, kallis Maia, mitte keegi Eesti Energiast pole minu majapidamisega mitte kunagi arvesti osas ühendust võtnud. Muidu aga suhtleme tihti, panga kaudu. Ja mul oleks kogu sellest asjast sügavalt ükskõik. Väljaarvatud need loendamatud juhtumid kui plommitud peakaitse järjekordselt kärssab, mina istun vooluta ning ootan tundide/päevade kaupa Sinu firma avariibrigaadi. Ning elektri eest oma majapidamises ei täna ma mitte Eesti Energiat vaid Eesti Panka, kes on verminud sellised mündid, mis "tsaariaegse" kaitsme pesasse mahuvad. Ilma nende müntideta istuksin ma petrooliumlambi valguses.


Muuseas, juuresoleval pildil olev elektriarvesti tähistas möödunud pühapäeval oma 122. sünnipäeva. Just 14. augustil 1888 registreeris Oliver B. Shallenberger patendi esimesele elektriarvestile. Tänu sellele leiutisele saab ka täna Eesti Energia töökas kollektiiv oma palgaraha. Seepärast ja tagantjärgi kogu Eesti Energiale palju õnne äri sünnipäevaks!


Tõele au andes pole mul keset toa seina mitte selline arvesti nagu pildil. Shallenbergi arvesti luges ampertunde. Samal 1888. aastal leiutas üks Thomsoni nimeline mees watt-tunde lugeva arvesti, mis järgneva kümne aasta jooksul saigi valdavaks kogu elektriäris. Minu kodus olev elektriarvesti on enam-vähem samasugune, pisut ehk "uuem" väljalase, GOST 6570-75, viimati taadeldud 13 aastat tagasi.


P.S. Ma ei väsi imestamast, kuidas normaalselt toimivast, hästi struktureeritud vene elektriettevõttest on osatud kahekümne aasta jooksul luua juhtimatu gigantmonstrum Eesti Energia. Selline, kus kommunikatsioonijuht peab edastama meediale valedele põhinevat sõnumit või tegema seda tahtmatult seepärast, et organisatsioonisisene suhtlemine on juhtimatuse tõttu olematu. Organisatsiooni- ja juhtimisteooriast on teada, miks üks organistatsioon muutub juhtimatuks. Milles see väljendub, olen ka siin blogis kirjutanud. Neid lugusid leiab erinevates blogides sadu, pärismeedias aga tuhandeid.

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

oi jah, oleks pidanud see 2008 juba selle EE fännklubi orgunnima.. Nad on nagu riik riigis...
Aga jah, meie voolumõõtja vahetati kah ära peale seda, kui ma mehe sugulasega kokku sain ja kirusin, et ma selle EE ühel päeval seebiks keedan... aga on ju teise poeg EE juhatuse liige.. kõrgelt haritud ja puha.. peale seda nädal hiljem oli meil vahetaja onu uksetaga..
Nüüd sellel 9.08 tormiga kah see 1343 rõõmustas mind sajaga kaks korda ( helistasin neile ju ligi 10 korda ) hea, et meil EE lubab maal üldse elada.. ...

Anonüümne ütles ...

monopol, halleluuja, aamen.
ahjaa, neile raha anda on ka lubatud.

Maia Burlaka ütles ...

Austatud blogija

Olen Maia Burlaka, Eesti Energia jaeäri kommunikatsioonijuht. Oma 18. augusti sõnaavalduses panete kahtluse alla minu poolt meediale antud kommentaari õigsuse, et taatlemata arvestid on vahetamata nendes majapidamistest, kus pole õnnestunud leida kontakti omanikuga või saavutada kokkulepet seadme väljavahetamiseks. Seda väidet põhjendate sellega, et Teiega pole Eesti Energia seni ühendust võtnud arvesti vahetamise osas.

Kahjuks ei tea ma Teie kontaktandmeid, et selgitada täpsemalt välja põhjuseid, miks pole me Teiega kontakteerunud. Aga me kindlasti saaksime seda teha, kui Te võtaksite ühendust kas minuga e-postil maia.burlaka@energia.ee või klienditeeninduskeskusega aadressil teenindus@energia.ee või telefonil 1545.

Infoks aga selgitan siinkohal, millistel juhtudel on võimalik, et Eesti Energia pole Teie või mõnede teiste klientidega arvesti taatlemise küsimuses kontakteerunud. Sellel võib olla mitu põhjust.

1) Kliendi juures asuva arvesti kehtiv taatlusaeg ei ole veel möödas.

Mainisite, et Teie arvesti on viimati taadeldud 13 aastat tagasi. Juhul kui see on kettaga ehk induktsioonarvesti, siis selle taatlusaeg on 16 aastat ning Teie arvesti ei vajagi sellisel juhul praegu taatlemist ega vahetust. Juhul kui Teil on ilma kettata ehk staatiline arvesti, siis sellisel juhul võib taatlusaeg olla küll möödas. Me saame seda kindlasti üle kontrollida ning vajadusel arvestit ka vahetada, kui võtate meiega ühendust.

2) Meie andmebaasides võivad olla mõnede klientide telefoninumbrid või e-posti aadressid uuendamata.

Suhtleme klientidega nende kontaktide kaudu, mida kliendid on meile teatanud lepingu sõlmimisel ja hilisemate uuenduste käigus. Kui klient on vahetanud enda telefoninumbrit või e-posti aadressi ning ei ole meid sellest teavitanud, siis võib tekkida olukord, kus me ei oma tegelikke kontaktandmeid. Oma andmete uuendamiseks saavad kliendid samuti pöörduda meie klienditeeninduskeskusesse.

3) Arvestite taatlemisega tegelenud elektrikud ei saanud klienti kätte.

Näiteks sel ajal kui elektrik või töödekorraldaja helistas või käis kliendi juures, ei saanud klient kõnele vastata või teda ei olnud kodus. Sellisel juhul püütakse alati klienti uuesti kätte saada ning vahetuseks sobiv aeg kokku leppida.


Seega on praeguseks hetkeks taatlemata arvestid välja vahetamata nendes majapidamistes, kus tõepoolest ei õnnestunud meil omanikega eelmainitud põhjustel kontakti saada. Selliseid majapidamisi on ligi 3600 ning püüame nende klientidega kindlasti uuesti kontakteeruda. Kokku on aga välja vahetatud ligi 57 000 taatlemata arvestit. Selle sama kommentaari andsin ka meediale ning see on ka minu tänane parim teadmine, mis põhineb spetsialistide poolt edastatud infol.

Leian, et Teie väide minu isiku kohta ei ole seega põhjendatud ega asjakohane antud meediakommentaari kontekstis. Olen Teile tänulik, kui saate seda eemaldada, kuna selline põhjendamatu avalik süüdistus kahjustab mind.

Kui Teil on lisaküsimusi või täiendavaid kommentaare, palun saatke nad minu aadressile maia.burlaka@energia.ee.