reede, 11. juuli 2008

Lühiuudised

Narva-Jõesuu vineerivabrik lammutamisele. Linnavalitsus otsustas alevi laevasadama kohal oleva endise vineervabriku hoone lammutada, kuna see riivab suvituskoha ilu. Eile purustati lõhkeainetega tehase kõrge telliskivikorsten ning kevade poole asutakse lammutama ka hoonet.

Korvi õlle eest valetunnistajaks. Viljandi ringkonnakohtus mõistis valetunnistusele meelitamise pärast Suure-Kõpu vallas elutseva Elmar Holtsmeieri 1 aastaks vangimajja. Valetunnistuse annud Suure-Kõpu elanikest Hans Jürisson mõisteti vanglasse kaheks kuuks tingimisi, kuna kaks meest - Martin Leppik ja Konstantin Smirnov - mõisteti õigeks. Holstmeierit süüdistati oma kaupluses raha peale kaardimängu korraldamises. Et end päästa, ta lubas mängust osavõtnutele korvi õlut, kui need kaardimängu eitavad. Nii sattusid kõik koos teistkordselt kohtusse.

Põltsamaa naisarstile 4 kuud tingimisi. Viljandi ringkonnakohus mõistis neljaks kuuks vanglasse tingimisi Põltsamaa naisarsti Mai Glasunova-Saare, kes läinud aasta sügisel teinud aborti Maria M-le. Kohtus võttis arst süü õigeks, kuigi seni oli seda salanud. Oma teo põhjuste kohta ta seletas, et teinud abordi rohkem kaastundest, kuna M-il, kes taluteenija, olevat juba varemalt üks laps ja teise kasvatamine oleks talle tingimata käinud üle jõu. Maria M. mõisteti 3 nädalaks vanglasse tingimisi.

Kelgutamisel sääreluu pooleks. Viljandi haiglasse toodi 14 aastane kooliõpilane Aleksander Junno, kellel olid murdunud vasaku sääre mõlemad luud. Poiss olnud kaaslastega kelgutamas kirikumõisa mäel, kelk läinud ümber ja poiss jäänud kelgu vahele.

Kihnu ja Pärnu-Raeküla kalasadamad saavad teoks. Aastaid päevakorral seisnud Kihnu ja Pärnu-Raeküla kalasadamate ehitamise küsimus on nihkunud juba niiakaugele, et veeteedevalitsus oma eelarvesse on võtnud üles vastavad krediidid. Kihnu sadama tarvis 45.000 krooni ja Raeküla - 34.000 krooni. Ehitustöödega tahetakse alustada kevadel.

Tabati Abja linavargad. Pärnu kriminaalpolitseil õnnestus tabad vargaid, kes toime panid suurema linavarguse Abjas, Masa talus ja ära viisid E. Kuumalt 300 kilogrammi puhastatud linu. Vargaiks osutusid tuntud salakaubitseja ja pettur Hendrik Kuivas Vana-Karistest ühes kaaslastega. Vargusele aitas kaasa Masa talu teenija, kellel Kuivasega lähem tutvusvahekord. Varguse ööl jättis teenija linaaida ukse lahti. H. Kuivas paigutati Pärnu vanglasse.

Ühismeierei Tapale. Tapa ümbruskonna põllumeestel on asutamisel piimaühing. Meierei ehituskrundiks omandati maatükk põlenud majade rajoonis, kus algab kevadel meierei püstitamine.

Ambla eskadronile sanitaarauto. Kaitseliidu Ambla eskadronil on uretsemisel sanitaar auto, mis oleks ainulaadne maaoludes.

20 aastane noormees haavas end raskelt. Järva maahaiglasse paides toodi 20 aastane talusulane Ottomar Niiberg Väinjärve valla Edro külast. Tal oli üks kuulihaav vasakkäe esisõrmes, teine kopsuniulatuv rinnus. laskmine sündinud romantilistel motiividel peremehe revolvriga. Haavatuna jooksis noormees naabritallu, kus langes põrandale.

Mahu sadam valmib. tänavu talvel püütakse lõpule viia Viru ranniku tulevase suursadama - Mahu - ehitustööd. Möödunud aastal süvendati juba lahte, mille tõttu eeloleval hooajal võiks silla ehitustööde valmissaamisel sadam täielikult tegevust alustada. kuna seniajani oli Mahu sadam üks elavama tegevusega väikesadamaid Viru rannikul, siis võib loota, et edaspidi tegevus seal veelgi areneb. peamiselt on selle sadama külastajateks Soome saartel elutsevad saarlased, kes seniajani laiali valgusid mitmele poole üle ranniku asuvatesse väikestesse sadamatesse, makstes seal kõrget sadamamaksu. Madala lahe tõttu ei pääsenud Mahus laevad randa, vaid pidid ankrusse jääma mõnisada meetrit eemale merde, juba vanasti ehitatud, muuli juurde. Nüüd aga süvendati sadam ja ühendatakse muul rannaga suure silla abil. Mahu sadam on juba aastasadasid olnud elavaks kaubavahetuse pun´ktiks meie põllupidajate ja soome saarlaste vahel, milline komme ka tänapäevani edasi on püsinud.

Vargajaht metsas. Laitsna-Rogosi vallas varastati Oskar Kurvitsal valmisropsitud linu. Varguses langes kahtlus kohalikule naisele Friida Reskorinile. Naise juures pandi toime läbiotsimine. kui naine nägi ametivõimude tulekut, lukustas ta elamu uksed ja põgenes metsa. Uks aga murti lahti ja läbiotsimine pandi toime. Põgenenud varast asuti metsast otsima, kus ta pika otsimise peale kätte saadi. Läbiotsimisel leiti varastatud linad üles, samuti leiti naise juures hulk igasugu riidekraami - kangaid, lõngu, villaseid sukki jne., mida varem tema pool keegi ei näinud olevat. Kuna F. R. oli mehel minemas, siis võib arvata, et naine "muretses" kuskilt omale veimevaka.

Vaba Maa, 29. jaanuaril 1936

1 kommentaar:

Nipitiri ütles ...

Ei ole miskit uut siin päikese all.
Tõsta need uudised tänapäeva uudistesse ja kohenda veidi...
Ajalugu kordub. ( mina kordan ennast:P)