laupäev, 2. veebruar 2008

Vaimustustorm hääletamisel

Riigikogu t e i n e koosolek peeti eile õhtul kell 7.20 min. Eesti liitumise otsustamiseks N.S.V.Liiduga.


Aruandja rvl. sotsiaalminister N.Ruus põhjendas pikemas kõnes Eesti liitumise vajadust N.S.V.Liiduga, saades suurte kiiduavalduste osaliseks. Sotsiaalministri kõne toome homses lehes.


Esimesel riigivolikogu koosolekul moodustatud komisjoni poolt väljatöötatud deklaratsioon riigivõimust Eestis võeti rvl. G.Abeli ettepanekul kohe arutamisele, kuna läbirääkimised Eesti astumise kohta N.S.V.Liitu lükati edasi tänasele riigivolikogu koosolekule.


Deklaratsiooni kandis ette rvl M.Jürna, mis toodud meie lehes esimesel leheküljel eraldi. Deklaratsiooni lugemist katkestasid korduvad aplausid ja elagu-hüüded.


M.Jürna ettepanekul võeti deklaratsioon suurte ovatsioonidega esimesel lugemisel vastu ja otsustati ilma kodukorras ettenähtud vaheajata võtta arutamisele teisel lugemisel.


Rahvasaadikud tõusid püsti, spontaanselt puhkes tormiline ovatsioon. Vaimustustormist kostusid hüüded: Elagu Eesti Sotsialistlik Nõukogude Vabariik! Elagu Kommunistliku Internatsionaali tüürimees Georgi Dimitrov! Elagu kogu maailma proletariaadi õpetaja ja juht suur Stalin! Lauldi Internatsionaali. - Ovatsioon kestis paarkümmend minutit.


Lühikese vaheaja järele peeti riigivolikogu k o l m a s koosolek. Kuna deklaratsiooni kohta teisel lugemisel parandusettepanekuid ei tehtud, siis jäeti kolmas lugemine ära ja asuti deklaratsiooni lõpphääletamisele. Juhataja konstateeris, et deklaratsioon on lõpphääletusel ühel häälel vastu võetud.


Kostsid hüüded: Elagu, elagu, elagu! Hurraa! Elagu seltsimees Stalin! Elagu, elagu, elagu! Puhkesid tormilised kiiduavaldused, lauldi Internatsionaali. Jälle hüüded: Elagu, elagu, elagu! Elagu Nõukogude Eesti! Elagu, elagu, elagu! Hurraa! Elagu Nõukogude Liidu saadik seltsimees Botshkarev! Elagu, elagu, elagu! Hurraa! Elagu suur Stalin! Elagu, elagu, elagu! Hurraa! Elagu tööliste, talupoegade võitamatu punaarmee! Elagu, elagu, elagu! Hurraa! milledele järgnesid tormilised kiiduavaldused.


Kõik olid liigutatud. Koosolekusaalist väljuvad mehed pühkisid pisaraid silmist. Seejärel saabus riigivolikogu koosolekule Viljandi linna ja maa ning Harjumaa tööliste delegatsioon suurte kiiduavalduste saatel. Selle esindaja H.Priimägi pidas alljärgenva kõne:


"Meie Viljandimaa ja Harjumaa töölised, käsitöölised ja talunikud tervitame uut riigivolikogu ja soovime talle jõudu suures ülesehitamise ja rahva vabastamise töös. Tagurluse päevil töötav rahvas on pidanud üle elama rasket kannatust. Tagurlik poliitika, mis Inglismaa ja Prantsusmaa huvides oli sihitud Nõukogude Liidu vastu, tallas maha tööliste huvid, sest töötav rahvas tahtis elada südmalikus liidus Nõukogude Liiduga.


Meie tervitame uut riigivolikogu, kui meie täiuslikku esindust ja nõuame, et tema kogu töötava rahva tahtele vastavalt, mis eriti selgelt väljendus miitingute ja meeleavalduste puhul üle terve maa, maksma paneks Staalinliku Põhiseaduse.


Meie tervitame riigivolikogu otsust, et ta kuulutas välja Eesti Sotsialistlikkude Nõukogude Vabariigi.


Meie nõuame, et riigivolikogu otsustaks liita Eesti Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide Liiduga, kuulutaks riigi ja rahva omanduseks suurtööstused ning pangad, teeks lõpu maaga spekuleerimisele, kindlustaks maa kasutamist ainult töötavale talurahvale, varustaks väiketalupidajad ja maatamehi maaga, võõrandaks selleks meie suurmajapidamisi, kergendaks otsustavalt töötava rahva võlakoormat. Seda nõuame meie oma saadikutelt riigivolikogus. Niisugune on Eesti töötava rahva kindel tahe. Edasi uuele ja õnnelikule elule. Elagu Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik! Elagu NSVL!" (Kestvad kiiduavaldused ja hurraa-hüüded).


Viljandi maa- ja linnatööliste delegatsiooni koosseisu kuulusid J.Koppel, M.Tamm ja E.Tomusk Viljandist.


Harjumaa delegatsiooni kuulusid Saue valla mehed R.Reivik, H.Priimägi, A.Poom ja M.Tiikjärv.


Selle järel juhataja luges ette järgnevad tähtsamad tervitustelegrammid, mida saatnud: autotankide-rügemendi sõjaväelaste üldkoosolek, Eesti haigekassade liit, Eesti metsatööstuse Tartu lauatehase töölis- ja ametkond, raudteelaste kutseorganisatsioonide täidesaatev komitee, Petseri linna rahva üldühingu esimees, Tartu linnavalitsus, 5. liinijaoskonna raudteetööliste üldkogu koosolek, Kohtla-Järve kaevandustööliste miiting, 1. jalaväerügemendi sõjaväelaste komitee ning Häädemeeste töötav rahvas. Peale selle veel kakskümmend seitse organisatsiooni. (Kiiduavaldused).


Koosolek lõppes kell 9.17 min . õhtul.


Järgmine riigivolikogu koosolek on t ä n a kell 10 homm. Päevakorras on läbirääkimised N.Ruus'i aruande kohta Eesti astumise kohta Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu liikmeks.
Maa Hääl, 22.juuli 19401 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Good fill someone in on and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Say thank you you as your information.